Người mẫu có quyền gì với hình ảnh cá nhân?

0
529
  • Vợ hay chồng có quyền chọn quốc tịch cho con?
  • Mua đất của bố mẹ bằng giấy viết tay, có hợp pháp?
  • Ông bà nội có quyền từ chối cho cháu mang họ của gia đình?

Họ không xin phép, thậm chí còn cắt ghép hình ảnh làm ảnh hưởng rất lớn đến hình ảnh cá nhân của tôi.

Tôi lo lắng, nếu sản phẩm đó không tốt hoặc có hại cho sức khỏe sẽ làm ảnh hưởng rất lớn tới uy tín của mình. Tôi gọi điện thoại yêu cầu họ gỡ hình ảnh xuống nhưng họ không thực hiện. Tôi nên làm gì để bảo vệ mình?

Luật sư tư vấn

Theo quy định của Điều 32 Bộ luật Dân sự năm 2015 về quyền của cá nhân đối với hình ảnh: Cá nhân có quyền với hình ảnh của mình; việc sử dụng hình ảnh của cá nhân phải được người đó đồng ý. Nếu sử dụng hình ảnh của người khác vì mục đích thương mại phải trả thù lao cho người có hình ảnh, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Việc sử dụng hình ảnh trong trường hợp sau đây không cần có sự đồng ý của người có hình ảnh hoặc người đại diện theo pháp luật của họ: hình ảnh được sử dụng vì lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng; hình ảnh được sử dụng từ các hoạt động công cộng, bao gồm hội nghị, hội thảo, hoạt động thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật và hoạt động công cộng khác mà không làm tổn hại đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có hình ảnh.

Nếu việc sử dụng hình ảnh mà vi phạm quy định tại điều 32 của Bộ luật này thì người có hình ảnh có quyền yêu cầu tòa án ra quyết định buộc người vi phạm, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phải thu hồi, tiêu hủy, chấm dứt việc sử dụng hình ảnh, bồi thường thiệt hại và áp dụng các biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật.

Cũng theo điều 592 Bộ luật Dân sự năm 2015 về thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm: thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm bao gồm: chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại; thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút; thiệt hại khác do luật quy định.

Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác bị xâm phạm phải bồi thường những thiệt hại trên và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận. Nếu không thỏa thuận được, mức tối đa cho một người có danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm không quá 10 lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.

Như vậy, việc một đơn vị khác sử dụng hình ảnh cá nhân của bạn vì mục đích thương mại mà không xin phép là hành vi xâm phạm nghiêm trọng quyền cá nhân với hình ảnh. Với hành vi xâm phạm trên bạn có quyền yêu cầu tòa án ra quyết định buộc người vi phạm, cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan thu hồi, tiêu hủy, chấm dứt việc sử dụng hình ảnh, bồi thường thiệt hại.

Về mức bồi thường thiệt hại, nếu hành vi sử dụng hình ảnh không xin phép trên làm ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của bạn thì mức bồi thường sẽ bao gồm: chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại; thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút; thiệt hại khác do luật quy định; và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu.

Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận. Nếu không thỏa thuận được, mức tối đa cho một người có danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm không quá 10 lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.

Ngoài ra, theo khoản 3 và khoản 7 điều 51 Nghị định 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 về xử phạt vi phạm với hành vi quảng cáo có sử dụng hình ảnh của cá nhân khi chưa được cá nhân đó đồng ý: Người có hành vi vi phạm sẽ bị phạt tiền 20-30 triệu đồng với hành vi quảng cáo có sử dụng hình ảnh, lời nói, chữ viết của cá nhân khi chưa được cá nhân đó đồng ý, trừ trường hợp được pháp luật cho phép. Đồng thời, người vi phạm còn bị buộc tháo gỡ, tháo dỡ hoặc xóa quảng cáo với hành vi vi phạm trên.

Mức bồi thường bao gồm: Chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại; thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút; thiệt hại khác do luật quy định và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu.

Tổ chức, cá nhân có vi phạm trên sẽ bị xử lý hành chính với mức phạt 20-30 triệu đồng; đồng thời phải tháo gỡ, tháo dỡ hoặc xóa quảng cáo.

Luật sư, Thạc sĩ Phạm Quốc Bảo

Công ty Luật Bảo Ngọc, Hà Nội.