Phân biệt quá khứ đơn và hiện tại hoàn thành

0
725
Thứ sáu, 20/3/2020, 05:00 (GMT+7)

“A: Mary isn’t here. She (go) to Egypt. B: I (go) to Egypt”. Trong câu trên, từ “go” nào được chia ở thì quá khứ đơn, từ nào thì hiện tại hoàn thành?

Phân biệt quá khứ đơn và hiện tại hoàn thành

Theo Test English

Quảng cáo