MSB hoàn thành ba trụ cột của Basel II

0
1189

Cùng với việc hoàn thành triển khai trụ cột một và ba từ tháng 7/2019, trụ cột thứ hai này được ngân hàng hoàn thành sớm gần một năm so với yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước. Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) đồng thời là một trong số những ngân hàng tiên phong hoàn thành cả ba trụ cột Basel II.

ICAAP là sự đánh giá toàn diện về vốn từ việc xác định hồ sơ rủi ro của ngân hàng, xây dựng chiến lược, khẩu vị rủi ro, tính toán mức vốn yêu cầu cho các rủi ro trọng yếu trong mọi điều kiện kinh doanh. Từ đó, ngân hàng xác định được vốn mục tiêu đảm bảo bù đắp cho các rủi ro trọng yếu và phát triển bền vững kể cả trong tình huống có diễn biến bất lợi, đồng thời phân bổ vốn hiệu quả cho trong hoạt động kinh doanh, lợi nhuận mang lại tương ứng với mức độ rủi ro.

polyad

Nhận diện thương hiệu mới của MSB từ năm 2019. Website: msb.com.vn. Hotline trung tâm dịch vụ khách hàng: 1800 59 9999.

Việc hoàn thành ICAAP – trụ cột cuối cùng của Basel II về quản trị rủi ro và hệ thống kiểm soát nội bộ giúp hoàn thiện nguồn thông tin minh bạch và toàn diện, từ đó giúp nâng cao uy tín của MSB trên thị trường Việt Nam nói riêng và thị trường quốc tế nói chung.

Ông Nguyễn Hoàng Linh – Quyền Tổng giám đốc MSB cho biết, việc hoàn thành sớm cả ba trụ cột của Basel II là tiền đề và động lực để ngân hàng này tiếp tục hướng tới các chuẩn mực quản trị rủi ro quốc tế cao hơn như Basel III. Điều này cũng giúp nhà băng quản trị và điều hành hoạt động kinh doanh một cách chủ động, minh bạch, an toàn và bền vững.

polyad

Ông Nguyễn Hoàng Linh – Quyền tổng giám đốc MSB chia sẻ tại tọa đàm.

Đại diện MSB cũng cho biết ngân hàng này sẽ tiếp tục triển khai phát triển Basel II theo phương pháp nâng cao và hướng tới áp dụng các chuẩn mực của Basel III vào công tác quản trị rủi ro. Bên cạnh đó, nhà băng cũng đã lên kế hoạch triển khai áp dụng các chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế về ghi nhận và đo lường các công cụ tài chính (IFRS9) trong hoạt động tài chính và quản trị rủi ro. Việc áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế giúp MSB có sự điều chỉnh về định hướng chiến lược trên cơ sở quản trị rủi ro hiệu quả nhằm đạt mục tiêu kinh doanh và phát triển an toàn, bền vững.

Thành lập năm 1991, MSB là ngân hàng thương mại cổ phần đầu tiên ra đời trong thời kỳ kinh tế mở cửa và phát triển của Việt Nam. Trải qua 29 năm hoạt động, với sức mạnh tập thể và tinh thần tiên phong của các cổ đông sáng lập, nhà băng này đã tạo lập nhiều cột mốc mang tính đột phá trong ngành tài chính ngân hàng.

MSB hiện có gần 300 chi nhánh, phòng giao dịch trên toàn quốc và có giao dịch với hơn 8.000 ngân hàng đại lý tại hơn 60 quốc gia, vùng lãnh thổ. Nhà băng có hơn 6.700 cán bộ, phục vụ 2,1 triệu khách hàng cá nhân, 50.000 khách hàng doanh nghiệp có quy mô nhỏ, vừa và lớn.

Minh Anh