FLC có tổng giám đốc mới

0
103

Kinh nghiệm điều hành hiệu quả và đa dạng của bà Bùi Hải Huyền được HĐQT Tập đoàn FLC nhận định là phù hợp cho các mục tiêu chung trong giai đoạn mới.

Trước đó, bà Bùi Hải Huyền giữ chức phó tổng giám đốc từ tháng 12/2015. Theo đại diện Tập đoàn, bà giữ vai trò quan trọng trong kết nối tất cả các mảng kinh doanh của Tập đoàn và các đơn vị thành viên, điều phối thống nhất và tập trung các nguồn lực trong toàn hệ thống.

polyad

Bà Bùi Hải Huyền, tân Tổng giám đốc của Tập đoàn FLC.

Trên cương vị mới, bà Bùi Hải Huyền được kỳ vọng sẽ dẫn dắt công ty trong giai đoạn FLC có nhiều chuyển biến về hoạt động kinh doanh. “Với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực điều hành, quản trị, tư vấn và triển khai dự án tại nhiều doanh nghiệp lớn, bà Huyền sẽ giữ cương vị lãnh đạo quan trọng tại các đơn vị kinh doanh nòng cốt của Tập đoàn FLC như quản lý khách sạn, dịch vụ du lịch và nghỉ dưỡng, nông nghiệp công nghệ cao, hàng không, nông dược”, đại diện Tập đoàn chia sẻ.

Phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC hiện tại là bà Hương Trần Kiều Dung thôi kiêm nhiệm tổng giám đốc. Bà Dung sẽ tập trung cho công tác hoạch định và quản trị chung trong các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, nhất là bất động sản. Bà Dung hiện là Chủ tịch HĐQT của FLCHomes.

Về tình hình kinh doanh của FLC, HĐQT đánh giá với những thách thức chung của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2020, FLC cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, hiệu quả trong thời gian tới. Việc luân chuyển cán bộ cấp cao nhằm ra sự thích ứng linh hoạt trong các tình huống, sẵn sàng chuẩn bị cho việc đón nhận những cơ hội mới.

Thành Dương