ACB ủng hộ 10 tỷ đồng phòng chống dịch Covid-19

0
1167

Theo đó, ông Trần Hùng Huy – Chủ tịch HĐQT ngân hàng đã trao tặng 10 tỷ đồng cho đại diện của Chính phủ tại Lễ phát động toàn dân phòng chống dịch Covid 19 do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức sáng ngày 17/3 tại Hà Nội.

“Số tiền này nhằm hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19, mua sắm thêm vật tư, trang thiết bị y tế và thực hiện các hoạt động chống dịch trong cộng đồng”, đại diện ACB nói.

Đại diện ACB trao tặng 10 tỷ đồng trong Lễ phát động Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19.

Đại diện ACB trao tặng 10 tỷ đồng trong Lễ phát động Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, ngân hàng còn thể hiện trách nhiệm với xã hội khi luôn truyền thông đầy đủ, thực hiện và tuân thủ các hướng dẫn, quy định phòng chống dịch Covid-19 cho đội ngũ nhân viên và khách hàng.

“Với sự chung tay và đồng lòng từ Chính phủ đến người dân Việt Nam, dịch Covid-19 sẽ nhanh chóng bị đẩy lùi”, đại diện ACB kỳ vọng.

Thanh Di