Trường hợp được gia hạn, chậm nộp thuế do Covid-19

0
912
Doanh nghiệp dệt may cơ cấu lại sản xuất để ứng phó với suy giảm từ Covid-19. Ảnh: Cao Hưng.

Nhân viên công ty dệt may tham gia sản xuất khẩu trang. Ảnh: Cao Hưng.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhiều doanh nghiệp thiệt hại lớn, gặp khó khăn trong sản xuất và tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ, không có khả năng nộp thuế đúng hạn. Theo hướng dẫn mới ban hành của ngành thuế, để được gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp thuế phải thuộc trường hợp “bị thiệt hại vật chất gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất kinh doanh do gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ”.

Ngành thuế định nghĩa trường hợp “thiệt hại vật chất” là những tổn thất về tài sản, tính được bằng tiền như máy móc, thiết bị, phương tiện, vật tư, hàng hóa, nhà xưởng, trụ sở làm việc, tiền, các giấy tờ có giá trị như tiền.

Còn “tai nạn bất ngờ” là việc đột ngột xảy ra ngoài ý muốn của người nộp thuế, do tác nhân bên ngoài gây ra làm ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh. Những trường hợp này ngoài các tình huống như tai nạn giao thông, mắc bệnh hiểm nghèo… còn bao gồm “bị dịch bệnh truyền nhiễm vào thời gian và vùng đã công bố có dịch hoặc các trường hợp bất khả kháng khác”.

Để được hưởng chính sách, người nộp thuế lập và gửi hồ sơ đề nghị gia hạn nộp thuế tới cơ quan quản lý thuế trực tiếp, gồm văn bản đề nghị gia hạn nộp thuế, biên bản kiểm kê, đánh giá giá trị vật chất thiệt hại, văn bản xác nhận của cơ quan công an hoặc UBND cấp xã, phường, hoặc của ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất… Ngoài ra, gửi thêm hồ sơ bồi thường thiệt hại được cơ quan bảo hiểm xác nhận bồi thường.

Trường hợp miễn tiền chậm nộp thuế, người nộp thuế cũng phải có văn bản đề nghị và biên bản xác nhận mức độ, giá trị thiệt hại về tài sản của cơ quan có thẩm quyền…

Lệ Chi