Home Giáo dục Học đường - Du học Bài tập về câu so sánh sử dụng 'the'

Bài tập về câu so sánh sử dụng ‘the’

Chủ nhật, 23/2/2020, 05:00 (GMT+7)

“______, the more you realise life isn’t about how you look”, bạn sẽ chọn “The older you get” hay “The oldest you get” để điền vào chỗ trống?

Bài tập tiếng Anh về câu so sánh sử dụng the

Theo Test English

Quảng cáo

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments