Năm câu đố thử tài tinh mắt

0
77

Câu 1: Tìm bóng chính xác của chú chim?

Năm câu đố thử tài tinh mắt

>>Đáp án

Câu 2: Tìm ra vật duy nhất không có đôi trong hình dưới đây?

Năm câu đố thử tài tinh mắt - 1

>>Đáp án

Câu 3: Hai hình nào giống hệt nhau?

Năm câu đố thử tài tinh mắt - 2

>>Đáp án

Câu 4: Tìm 5 điểm khác nhau giữa hai hình dưới đây?

Năm câu đố thử tài tinh mắt - 3

>>Đáp án

Câu 5: Chọn hình tròn thích hợp phía bên phải để điền vào khoảng trắng trong bức tranh bên trái?

Năm câu đố thử tài tinh mắt - 4

>>Đáp án

Theo 7-second riddles