Điều chỉnh thu nhập đóng bảo hiểm xã hội

0
1193

Theo đó, người được điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội bao gồm:

– Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 1/1/2016 trở đi, hưởng bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ ngày 1/1/2019 đến ngày 31/12/2019.

– Người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ ngày 1/1/2019 đến 31/12/2019.

Tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) được điều chỉnh theo công thức:

Điều chỉnh thu nhập đóng bảo hiểm xã hội

Trong đó, mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng được thực hiện theo bảng sau:

Điều chỉnh thu nhập đóng bảo hiểm xã hội - 1

Người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội với người lao động bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do nhà nước quy định từ ngày 1/1/2016 trở đi và tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định được điều chỉnh theo quy định trên.

Thông tư cũng điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp uất một lần trong thời gian từ ngày 1/1/2019 đến ngày 31/12/2019 như sau:

Điều chỉnh thu nhập đóng bảo hiểm xã hội - 2

Trong đó, mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng được thực hiện theo bảng dưới đây:

Điều chỉnh thu nhập đóng bảo hiểm xã hội - 3

Theo luật sư Phạm Thanh Hữu, việc điều chỉnh tiền lương và thu nhập đã đóng bảo hiểm như trên nhằm hiện thực hóa quy định tại khoản 2 điều 63 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 và khoản 3 điều 10 Nghị định 115/2015/NĐ-CP. Theo đó, Nhà nước điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động theo sự thay đổi chỉ số giá tiêu dùng (hay còn gọi làm lạm phát) nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động khi hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần và các chế độ bảo hiểm xã hội khác.

Ngọc Hỷ

Đồ họa: Tạ Lư