Tính từ dải phân cách, đâu là làn ngoài cùng?

0
111

So sánh mức ‘ăn’ xăng của xe máy Honda, Yamaha

So sánh mức 'ăn' xăng của xe máy Honda, Yamaha

Winner ít tốn xăng hơn Exciter, Sirius Fi tiết kiệm hơn RSX, NVX tốn nhiên liệu hơn AirBlade.