Home Giáo dục Học đường - Du học Trắc nghiệm về câu so sánh

Trắc nghiệm về câu so sánh

Chủ nhật, 16/2/2020, 01:10 (GMT+7)

“______, the more you realise life isn’t about how you look”, bạn sẽ chọn “As older you get” hay “The older you get” để điền vào chỗ trống?

Ảnh: Shutterstock

Ảnh: Shutterstock

Theo Test English

Quảng cáo

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments