Ba kẻ trộm tiền công đức

0
576
Nhóm bị can. Ảnh: MH.

Nhóm bị can. Ảnh: MH.

Do không có nghề nghiệp ổn định nên Thắng cùng hai đồng phạm bàn nhau đi trộm lấy tiền tiêu. Theo hồ sơ, nhóm này thường tới các đền, chùa ở địa bàn huyện Thanh Chương, Đô Lương, Tân Kỳ, Yên Thành ở Nghệ An để thám thính.

Lợi dụng sơ hở của các nơi thờ tự, từ tháng 10/2019 đến tháng 1/2020, nhóm này đã thực hiện 14 vụ phá hòm công đức để trộm tổng hơn 35 triệu đồng.