Home Giáo dục Học đường - Du học Phân biệt tiếng Anh - Anh và Anh - Mỹ

Phân biệt tiếng Anh – Anh và Anh – Mỹ

Cách nói ‘giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời’ trong tiếng Anh

Câu “A leopard can’t change his spots”, nghĩa đen “Một con báo không thể thay đổi các đốm của nó”, ám chỉ bản chất khó …

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments