Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

0
2503
Bộ TT&TT điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo tại 15 đơn vị | Muốn tạo năng lượng mới, Bộ TT&TT giao nhiệm vụ mới cho 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng chủ trì hội nghị triển khai quyết định công tác cán bộ.

Ngày 13/2/2020, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng đã chủ trì hội nghị triển khai các quyết định công tác cán bộ tại 15 cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, bao gồm: Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Thi đua khen thưởng, Vụ Bưu chính, Vụ Kế hoạch Tài chính, Văn phòng Bộ, Cục Viễn thông, Cục Tần số Vô tuyến điện, Cục Tin học hóa, Cục An toàn thông tin, Cục Báo chí, Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử (PTTH&TTĐT), Trung tâm Internet Việt Nam, Tạp chí TT&TT, báo VietNamNet và Quỹ Dịch vụ Viễn thông Công ích.

Bộ TT&TT điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo tại 15 đơn vị | Muốn tạo năng lượng mới, Bộ TT&TT giao nhiệm vụ mới cho 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng và Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng trao quyết định điều động, bổ nhiệm cho cán bộ lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Thi đua khen thưởng, Cục Tin học hóa, Cục An toàn thông tin, Cục PTTH&TTĐT, Cục Báo chí (Ảnh: TK)

Cụ thể, theo các quyết định điều động và bổ nhiệm cán bộ được Bộ trưởng Bộ TT&TT ký ban hành trong các ngày 12, 13/2/2020, ông Nguyễn Huy Dũng, Cục trưởng Cục An toàn thông tin được điều động và bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Tin học hóa; ông Nguyễn Thành Phúc, Cục trưởng Cục Tin học hóa được điều động và bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục An toàn thông tin.

Ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Báo chí được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Cục trưởng Cục PTTH&TTĐT. Cùng với đó, ông Nguyễn Thanh Lâm, Cục trưởng Cục PTTH&TTĐT được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Cục trưởng Cục Báo chí.

Ông Phạm Minh Tiến, Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ. Điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Phương, Vụ trưởng Tổ chức cán bộ giữ chức Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng.

Bộ TT&TT điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo tại 15 đơn vị | Muốn tạo năng lượng mới, Bộ TT&TT giao nhiệm vụ mới cho 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng và các Thứ trưởng Phạm Hồng Hải, Phạm Anh Tuấn trao quyết định điều động và bổ nhiệm cán bộ Văn phòng Bộ, Cục Viễn thông và Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam (Ảnh: TK)

Ông Lê Ngọc Đức, Chánh Văn phòng Bộ TT&TT được điều động, bổ nhiệm giữ chức Vụ trưởng, Thư ký Bộ trưởng. Ông Lê Ngọc Đức có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu, xây dựng thành lập Hội đồng quản lý Trung tâm Internet Việt Nam trình Bộ trưởng xem xét phê duyệt.

Ông Bùi Hoàng Phương, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ TT&TT được điều động và bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng, phụ trách Văn phòng Bộ TT&TT. Ông Trần Duy Hiếu, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ TT&TT được điều động và bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc phụ trách điều hành Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam.

Ông Lê Văn Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Tần số Vô tuyến điện được điều động và bổ nhiệm giữ chức Phó Cục trưởng Cục Viễn thông, Bộ TT&TT. Ông Lê Nam Trung, Phó Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính.

Ông Nguyễn Văn Bá, Phó Tổng biên tập báo VietNamNet, giữ chức vụ Tổng biên tập Tạp chí TT&TT. Ông Vũ Chí Kiên, Tổng biên tập Tạp chí TT&TT được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Bưu chính.

Bộ TT&TT điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo tại 15 đơn vị | Muốn tạo năng lượng mới, Bộ TT&TT giao nhiệm vụ mới cho 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng và các Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo, Phạm Anh Tuấn trao quyết định điều động và bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo của Vụ Kế hoạch tài chính, báo VietNamNet, tạp chí TT&TT (Ảnh: TK)

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng đây là sự kiện lịch sử của Bộ. Trong lần Bộ TT&TT tổ chức giao nhiệm vụ cho cán bộ lãnh đạo các đơn vị ở quy mô lớn, có các cán bộ được luân chuyển, có những cán bộ được thử thách ở vị trí cao hơn, và cũng có những người nhận trọng trách ở vị trí khác.

“Rất vui là tất cả các đồng chí nhận nhiệm vụ hôm nay đều nói một ý là khi mình sang một vị trí mới, sẽ có năng lượng mới, nhất là sang vị trí mới trong một năm công việc bộn bề, sẽ tạo ra nhiều năng lượng mới. Thông thường con người chỉ có năng lượng trời đất khi nhận những sứ mệnh lớn lao, còn trong bối cảnh, vị trí bình bình sẽ không có được năng lượng này”, Bộ trưởng nói.

Từ kinh nghiệm của bản thân, Bộ trưởng chia sẻ thêm, mỗi lần khó khăn hơn, vị trí mới hơn, công việc mới hơn thì mình sẽ như một người mới.

Bộ trưởng cũng cho biết, Ban cán sự Đảng Bộ TT&TT hơn một năm vừa qua đã trăn trở, bàn đến câu chuyện luân chuyển, đào tạo cán bộ. Sự điều chỉnh lần này rất hợp lý, trong đó có những vị trí điều chuyển đã phải cân nhắc, tìm kiếm, tính toán trong gần một năm.

“Luân chuyển lần này bản chất vẫn là trong một nhà, trong Bộ TT&TT. Luân chuyển lớn hơn là luân chuyển ra khỏi Bộ. Một Bộ đã làm được việc luân chuyển ra ngoài Bộ rất tốt là Bộ KH&ĐT, đưa được nhiều cán bộ đi tỉnh và hiện có rất nhiều trưởng thành, đảm nhận những vị trí quan trọng. Bộ TT&TT tới đây cũng sẽ phải nghĩ đến việc này”, Bộ trưởng nêu quan điểm.

Bộ trưởng cho hay, mục tiêu chính, quan trọng của lần điều động và bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ hôm nay là để đào tạo, phát triển cán bộ. Giao nhiệm vụ lần này cũng có điều kiện thuận lợi là những lĩnh vực, đơn vị rất gần nhau, như Tổ chức cán bộ và Thi đua khen thưởng, Cục báo chí và Cục PTTH&TTĐT, Tin học hóa và An toàn thông tin, Cục Viễn thông với Cục tần số vô tuyến điện, báo Vietnamnet và Tạp chí TT&TT…

Một lần nữa nhấn mạnh năm 2020 là một năm công việc bộn bề, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu 13 cán bộ mới được điều động, bổ nhiệm làm quen với công việc mới trong một tháng, sau đó cần phải làm quen với công việc mới trong 1 tháng. Sau đó, các bộ máy phải chạy tốt hơn so với hiện nay.

Bày tỏ sự tin tưởng các cán bộ lãnh đạo mới được giao nhiệm vụ sẽ vượt qua được thách thức, Bộ trưởng cho rằng, sự thay đổi, luân chuyển cán bộ lần này rất đặc biệt là tạo ra sự cân bằng, kết hợp giữa đổi mới và truyền thống để các đơn vị phát triển ổn định.

“Tôi có niềm tin rằng với sự chung tay của anh em trong Bộ, các đồng chí được điều động, bổ nhiệm hôm nay sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, Lãnh đạo Bộ TT&TT cam kết sẽ luôn sát cánh để giúp đỡ các đồng chí hoàn thành nhiệm vụ”, Bộ trưởng khẳng định.

Cũng tại hội nghị, các cán bộ nhận nhiệm vụ mới đều hứa sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt các nhiệm vụ lãnh đạo Bộ TT&TT tin tưởng, giao phó.

Là một trong ba cán bộ lãnh đạo cấp phó được điều động và giao trọng trách cấp trưởng tại các đơn vị của Bộ TT&TT, ông Nguyễn Văn Bá, Tổng biên tập tạp chí TT&TT chia sẻ, trọng trách người đứng đầu tạp chí TT&TT mà lãnh đạo Bộ trao vừa là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề.

Nhận định trong giai đoạn mới Bộ TT&TT nhận nhiều trách nhiệm trong đó có việc đưa Việt Nam thành nước nằm trong top đầu về công nghệ, ông Nguyễn Văn Bá cho rằng, nhiệm vụ truyền thông của tạp chí TT&TT là rất nặng nề. “Tạp chí TT&TT cần phải có đột phá, thời gian tới tôi sẽ quyết tâm, quyết liệt tìm ra những phương cách mới để thay đổi, đưa tạp chí TT&TT hội nhập với sự phát triển của báo chí ngày nay”, ông Nguyễn Văn Bá chia sẻ.

Nhận nhiệm vụ mới tại Cục Tin học hóa, tân Cục trưởng Cục Tin học hóa Nguyễn Huy Dũng cho biết: “Thời gian 5 năm vừa qua gắn bó với Cục An toàn thông tin, tôi đã giành hầu hết nhưng năng lượng tích cực của mình để cháy hết mình, làm việc trong lĩnh vực an toàn, an ninh mạng. Đến nay, tôi thấy dường như sự tươi mới, sáng tạo đã chậm lại, điểm phát triển đôi khi là điểm nghẽn, vị trí mới tôi sẽ có thêm những thử thách mới để hoàn thiện bản thân hơn”.

Theo ông Dũng, An ninh mạng và Chính phủ điện tử là 2 lĩnh vực song hành, nếu trước đây chỉ là lời nói thì hiện giờ đã thành hiện thực, cán bộ lãnh đạo của Cục Tin học hóa và Cục An toàn thông tin mỗi người sẽ mang điểm mạnh của mình sang lĩnh vực bên kia để gắn kết hơn, sao cho trong Chính phủ điện tử cũng có an ninh mạng và trong an ninh mạng cũng có Chính phủ điện tử trong gen.

“Chúng tôi xác định đây là thời cơ, sứ mệnh lịch sử để mang công nghệ vào mọi ngõ ngách cuộc sống, thay đổi vì khát vọng Việt Nam thịnh vượng, hùng cường. Chúng tôi cam kết với lãnh đạo Bộ sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp vào công việc chung của Bộ”, ông Dũng khẳng định.

Nhóm phóng viên ICT