Ngừng hợp đồng bảo hiểm có mất phí hay quyền lợi không?

0
86

Người đang sử dụng gói bảo hiểm nếu muốn ngừng do trường hợp bất khả kháng thì có bị mất phí không? Các quyền lợi trên phần chi phí đã đóng sẽ được chi trả thế nào?

Đặng Thị Minh Hòa

polyad

Đại diện Chubb Life Việt Nam tư vấn độc giả VnExpress:

Chào bạn Minh Hòa!

Khi tham gia một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, người mua được trang bị một kế hoạch bảo vệ tài chính dài hạn, vững chắc, an tâm tận hưởng cuộc sống, dự phòng những tình huống bất trắc có thể xảy đến.

Bảo hiểm nhân thọ là giải pháp tài chính dài hạn, nên cân nhắc và suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định chấm dứt hợp đồng. Hầu hết các hợp đồng bảo hiểm đều có giá trị hoàn lại, cho phép bên mua được quyền yêu cầu chấm dứt hợp đồng, nhận hoàn lại tiền từ các khoản phí bảo hiểm đã đóng.

Đối với sản phẩm bảo hiểm tử kỳ thì hầu hết sẽ không có giá trị hoàn lại. Riêng các sản phẩm liên kết đầu tư và sản phẩm bảo hiểm tích lũy thì bạn có thể nhận được giá trị hoàn lại. Giá trị hoàn lại tùy thuộc quy định cụ thể trong quy tắc và điều khoản của hợp đồng bảo hiểm. Thông thường trong những năm đầu tham gia bảo hiểm, nếu đơn phương chấm dứt hợp đồng dù vì bất kỳ lý do nào, bạn có thể sẽ không nhận được khoản giá trị hoàn lại hoặc số tiền còn lại rất thấp so với số tiền bạn đã đóng do các khoản phí bên mua bảo hiểm phải trả có thể rất cao trong thời gian đầu của hợp đồng.

Nhằm cung cấp giải pháp tài chính cho khách hàng trong quá trình tham gia bảo hiểm, Chubb Life Việt Nam đưa ra các sản phẩm bảo hiểm Liên kết chung (Gói Kế hoạch Tài chính Trọn đời) hoặc bảo hiểm tích lũy. Hai loại này cho phép khách hàng sử dụng số tiền tích lũy từ các khoản phí đã đóng trong những năm trước để duy trì hợp đồng khi khách hàng gặp khó khăn tài chính và được linh hoạt chọn mức phí đóng.

Trong trường hợp muốn chấm dứt hợp đồng, bạn hãy kiểm tra kỹ các điều khoản, quyền lợi trước khi quyết định. Bạn có thể thông báo với doanh nghiệp bảo hiểm qua đường dây nóng, gặp đại diện đơn vị bảo hiểm để được hỗ trợ thông tin. Hoặc bạn đến trực tiếp văn phòng của công ty để được tư vấn về quyền lợi hợp đồng bảo hiểm đang tham gia.

Việc giải quyết quyền lợi của khách hàng tùy thuộc vào lý do hủy hợp đồng bảo hiểm, rơi vào các trường hợp sau:

– Trường hợp bên mua không còn quyền lợi để được bảo hiểm

Khi đó, doanh nghiệp bảo hiểm phải hoàn lại phí bảo hiểm cho bên mua sau khi đã trừ các chi phí có liên quan đến hợp đồng, tương ứng thời gian còn lại của hợp đồng mà bên mua đã đóng.

– Trường hợp bên mua không đóng đủ phí

Khi người mua bảo hiểm không đóng đủ phí, đóng không đúng theo thời gian thỏa thuận, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác, bên mua phải đóng đủ phí đến thời điểm chấm dứt hợp đồng. Quy định này không áp dụng đối với hợp đồng bảo hiểm con người.

Khi bên mua không đóng đủ phí trong thời gian gia hạn đóng phí trên hợp đồng, doanh nghiệp vẫn bồi thường cho người được bảo hiểm khi sự kiện bảo hiểm xảy ra trong thời gian gia hạn. Bên mua vẫn đóng phí cho đến lúc hết thời gian gia hạn. Quy định này không áp dụng đối với hợp đồng bảo hiểm con người.

Trong trường hợp chấm dứt hợp đồng bảo hiểm vì lý do khác, việc giải quyết quyền lợi sẽ được thực hiện theo quy định của Bộ luật dân sự và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Trong trường hợp khách hàng hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm trước thời hạn, bên mua bảo hiểm sẽ nhận được Giá trị hoàn lại (nếu có) của hợp đồng. Giá trị này nhiều hay ít phụ thuộc vào thời gian bạn tham gia bảo hiểm.

Những thắc mắc liên quan đến bảo hiểm nhân thọ, gửi câu hỏi tại đây. Liên hệ Chubb Life để tìm hiểu thông tin các gói bảo hiểm qua hotline: *8123 hoặc 028.38278123. Website -Facebook.