Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có hai phó giám đốc mới

0
643

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã công bố và trao các quyết định trên.

Ông Hoàng Phúc Lâm (phải) nhận quyết định bổ nhiệm làm Phó giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Ảnh: TTX

Ông Hoàng Phúc Lâm (phải) nhận quyết định bổ nhiệm làm Phó giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Ảnh: TTX

Trước đó, ông Hoàng Phúc Lâm giữ chức Phó bí thư Đảng ủy, ông Lê Văn Lợi là Vụ trưởng Quản lý khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Ban Bí thư điều động ông Nguyễn Ngọc Hà, Phó giám đốc Học viện, giữ chức Phó tổng biên tập Tạp chí cộng sản.

Chúc mừng hai Phó giám đốc mới, ông Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh đây “là bước chuyển quan trọng của thế hệ lãnh đạo Học viện”. Ông đề nghị những cán bộ mới trau dồi chuyên môn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công, “biết ghé vai chia lửa” với Ban giám đốc.

Đáp lại, ông Hoàng Phúc Lâm và Lê Văn Lợi cam kết tiếp tục cống hiến, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ông Lê Văn Lợi (trái) nhận quyết định bổ nhiệm làm Phó giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Ảnh: TTX

Ông Lê Văn Lợi (trái) nhận quyết định bổ nhiệm làm Phó giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Ảnh: TTX

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh hiện có bốn Phó giám đốc là các ông Nguyễn Viết Thảo, Nguyễn Duy Bắc, Hoàng Phúc Lâm, Lê Văn Lợi. Giám đốc là ông Nguyễn Xuân Thắng.

Năm 1949, trường Đảng Trung ương Nguyễn Ái Quốc được thành lập để huấn luyện cán bộ phục vụ cách mạng. Trải qua nhiều lần đổi tên, năm 2014, Trung ương Đảng lấy tên trường là Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Mục tiêu của trường là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cho lãnh đạo quản lý trung, cao cấp, cán bộ khoa học lãnh đạo chính trị của hệ thống chính trị; trung tâm quốc gia nghiên cứu khoa học lý luận Mác – Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các khoa học chính trị, khoa học lãnh đạo, quản lý.