Thử sức IQ với năm câu đố toán học

0
86

Câu 1: Bạn hãy điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm. Có hai cách giải cho câu hỏi này.

Thử sức IQ với năm câu đố toán học

>>Đáp án

Câu 2: Di chuyển ba que diêm để tạo thành ba hình vuông.

Thử sức IQ với năm câu đố toán học - 1

>>Đáp án

Câu 3: Điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm.

Thử sức IQ với năm câu đố toán học - 2

>>Đáp án

Câu 4: Di chuyển một que diêm để được phép tính đúng.

Thử sức IQ với năm câu đố toán học - 3

>>Đáp án

Câu 5: Kết quả của phép tính này là bao nhiêu?

Thử sức IQ với năm câu đố toán học - 4

>>Đáp án

Theo Mind your decisions