Home Giáo dục Học đường - Du học Trắc nghiệm từ vựng tiếng Anh trong nhà hàng

Trắc nghiệm từ vựng tiếng Anh trong nhà hàng

Cách nói ‘giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời’ trong tiếng Anh

Câu “A leopard can’t change his spots”, nghĩa đen “Một con báo không thể thay đổi các đốm của nó”, ám chỉ bản chất khó …

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments