Mekong Capital có tổng giám đốc thứ tư

0
112

Gia nhập Mekong Capital từ năm 2010 với vị trí chuyên viên nhân sự, bà Nguyễn Thị Minh Giang là tổng giám đốc nhân tài và văn hóa đầu tiên của Mekong Capital, trước khi được bổ nhiệm vào vị trí tổng giám đốc. Bà phụ trách mảng phát triển nguồn nhân lực và xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại quỹ đầu tư này và tư vấn cho các công ty trong danh mục đầu tư.

Bốn tổng giám đốc hiện tại của Mekong Capital.

Bốn tổng giám đốc hiện tại của Mekong Capital.

Bà Giang giữ vai trò chính trong việc lãnh đạo đội ngũ hỗ trợ tuyển dụng những vị trí cấp cao cho các công ty trong danh mục đầu tư của Mekong Capital. Dưới sự lãnh đạo của bà Giang, đội ngũ nhân tài và văn hóa của quỹ đã tuyển dụng ít nhất 5 lãnh đạo cấp cao mỗi tháng cho các công ty trong danh mục đầu tư.

Ngoài ra, tổng giám đốc mới của Mekong Capital còn đưa ra các sáng kiến giúp các công ty trong danh mục tư vấn đầu tư xây dựng hóa doanh nghiệp và giá trị cốt lõi, với hơn 70 hội thảo được tổ chức thành công trong hơn 6 năm qua.

Thành lập vào năm 2001, Mekong Capital hiện là một trong số những công ty tư vấn quản lý quỹ đầu tư vốn cổ phần chưa niêm yết lớn nhất tại Việt Nam. Các quỹ của Mekong Capital đã hoàn thành 35 khoản đầu tư tại Việt Nam, trong đó 26 khoản đã được thoái vốn hoàn toàn.

Quỹ đầu tư mới nhất, Mekong Enterprise Fund III (MEF III), đến nay đã công bố 9 khoản đầu tư, bao gồm chuỗi cầm đồ F88, hai công ty giao nhận Nhất Tín và ABA, Nhà hàng Chảo Đỏ, Vàng bạc Đá quý Bến Thành (Precita), Tổ chức giáo dục YOLA, Vua Nệm, Pharmacity và mới đây nhất là chuỗi nhà hàng Pizza 4P’s.

Minh Sơn