Năm câu đố toán học

0
934

Câu 1: Đáp án đúng của bài toán này là bao nhiêu?

Năm câu đố toán học

>>Đáp án

Câu 2: Trong bốn hình A, B, C, D, bạn hãy chọn một hình để điền vào dấu hỏi chấm.

Năm câu đố toán học - 1

>>Đáp án

Câu 3: Loại bỏ ba que diêm để được năm hình vuông.

Năm câu đố toán học - 2

>>Đáp án

Câu 4: Hãy tìm ra quy luận của dãy và điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm. Có ba cách giải cho câu hỏi này.

Năm câu đố toán học - 3

>>Đáp án

Câu 5: Di chuyển một que diêm để được phép tính đúng. Có hai cách giải cho câu hỏi này.

Năm câu đố toán học - 4

>>Đáp án

Theo Mind your decisions