Nâng chuẩn đầu vào ngành sư phạm văn bằng hai

0
98

Dự thảo Thông tư tuyển sinh trình độ đại học, cao đẳng ngành đào tạo giáo viên mầm non được công bố hôm 21/1.

Điểm mới của dự thảo này là dành hẳn một chương quy định tuyển sinh đào tạo vừa làm vừa học, bằng thứ hai, chương trình tiên tiến, theo đặt hàng và liên thông. Tương tự tuyển sinh đại học chính quy, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định ngưỡng đầu vào với nhóm ngành đào tạo giáo viên và nhóm ngành sức khỏe.

Người dự tuyển đào tạo cấp bằng thứ hai phải có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên. Riêng các ngành khối sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề chỉ tuyển sinh đào tạo cấp văn bằng thứ hai với người có văn bằng thứ nhất thuộc khối ngành sức khỏe hoặc khối ngành tự nhiên.

Người dự tuyển đào tạo cấp bằng cao đẳng thứ hai ngành giáo dục mầm non phải có bằng tốt nghiệp các ngành đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng trở lên.

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với các ngành đào tạo giáo viên và ngành Y khoa, Y học cổ truyền, Răng Hàm Mặt, Dược học phải đạt một trong ba tiêu chí: học lực lớp 12 loại giỏi, tốt nghiệp THPT loại giỏi, điểm trung bình chung toàn khóa văn bằng 1 loại giỏi.

Riêng các ngành Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật, Giáo dục Thể chất, Huấn luyện thể thao; Điều dưỡng, Y học dự phòng, Hộ sinh, Dinh dưỡng, Kỹ thuật phục hình răng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng, Khúc xạ nhãn khoa phải đạt một trong ba tiêu chí: học lực lớp 12 loại khá, tốt nghiệp THPT loại khá, điểm trung bình toàn khóa văn bằng 1 đạt loại khá trở lên.

Tuyển sinh văn bằng thứ hai vừa làm vừa học được thực hiện tương tự như trên. Trong khi đó, tuyển sinh sinh đào tạo liên thông trình độ đại học thực hiện theo quy định hiện nay của Thủ tướng, dự thảo chỉ quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào.

Các ngành đào tạo giáo viên và các ngành Y khoa, Y học cổ truyền, Răng Hàm Mặt, Dược học phải đạt một trong ba tiêu chí: học lực lớp 12 loại giỏi; điểm trung bình chung các môn văn hóa THPT từ 8 trở lên; tốt nghiệp THPT loại giỏi, hoặc tốt nghiệp trình độ cao đẳng hoặc trung cấp loại giỏi.

Các ngành Điều dưỡng, Y học dự phòng, Hộ sinh, Dinh dưỡng, Kỹ thuật phục hình răng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng, Khúc xạ nhãn khoa, Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật, Giáo dục Thể chất, Huấn luyện thể thao, phải đạt một trong ba tiêu chí: học lực lớp 12 đạt loại khá; điểm trung bình chung các môn văn hóa THPT đạt từ 6,5 trở lên; tốt nghiệp THPT loại khá hoặc tốt nghiệp trình độ cao đẳng hoặc trung cấp đạt loại khá trở lên.

Hiện nay hệ đào tạo vừa học vừa làm, văn bằng thứ hai, liên thông nhóm ngành đào tạo giáo viên và sức khỏe không đặt ra ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào.

Thí sinh dự thi THPT quốc gia tại TP HCM. Ảnh: Thành Nguyễn.

Thí sinh dự thi THPT quốc gia tại TP HCM. Ảnh: Thành Nguyễn.

Năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu với các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên, các ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe có chứng chỉ hành nghề trình độ đại học, ngành giáo dục mầm non trình độ cao đẳng.

Dựa trên kết quả kỳ thi THPT quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên, các ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe có chứng chỉ hành nghề trình độ đại học, ngành giáo dục mầm non trình độ cao đẳng. Với các ngành khác, trường đại học tự xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào.

Năm ngoái, ngưỡng đầu vào áp dụng với phương thức xét điểm thi THPT quốc gia ở ngành Y khoa, Răng Hàm Mặt là 21 điểm; Y học cổ truyền 20 điểm; Dược học 20 điểm.

Các ngành Y học dự phòng, Hộ sinh, Điều dưỡng, Dinh dưỡng, Kỹ thuật phục hình răng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng là 18 điểm. Mức điểm này áp dụng cho tất cả tổ hợp xét tuyển.

Với các ngành sư phạm, trình độ đại học lấy ngưỡng 18 điểm, cao đẳng sư phạm 16 điểm, trung cấp sư phạm 14 điểm, áp dụng cho tất cả tổ hợp.

Với các trường không sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu của phương thức này cũng được áp dụng với hai nhóm ngành. So với năm ngoái chỉ quy định học lực lớp 12 thì dự thảo năm nay bổ sung điểm xét tốt nghiệp.

Ở nhóm ngành đào tạo giáo viên, trình độ đại học xét tuyển học sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc điểm trung bình xét tốt nghiệp THPT từ 8 trở lên.

Riêng các ngành: Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật, Giáo dục Thể chất và Huấn luyện thể thao xét học sinh có có học lực lớp 12 xếp loại từ khá trở lên hoặc điểm trung bình xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên.

Với ngành Giáo dục Thể chất và Huấn luyện thể thao xét tuyển các thí sinh là vận động viên cấp 1, kiện tướng, vận động viên đã từng đạt huy chương tại Hội khỏe Phù Đổng, các giải trẻ quốc gia và quốc tế hoặc giải vô địch quốc gia và quốc tế phải có học lực lớp 12 xếp loại từ trung bình trở lên.

Ở trình độ cao đẳng, các trường xét tuyển thí sinh vào học ngành Giáo dục Mầm non có học lực lớp 12 xếp loại khá trở lên hoặc điểm trung bình xét tốt nghiệp THPT từ 6.5 trở lên.

Với các ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe có chứng chỉ hành nghề trình độ đại học, dự thảo nêu rõ xét tuyển học sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc điểm trung bình xét tốt nghiệp THPT từ 8 trở lên vào các ngành: Y khoa, Y học cổ truyền, Răng – Hàm – Mặt, Dược học.

Học sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại từ khá trở lên hoặc điểm trung bình xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên sẽ được xét tuyển vào các ngành Điều dưỡng, Y học dự phòng, Hộ sinh, Dinh dưỡng, Kỹ thuật phục hình răng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng, Khúc xạ nhãn khoa.

Với trường sử dụng đồng thời nhiều phương thức tuyển sinh cho một ngành phải xác định và công bố chỉ tiêu cho từng phương thức. Với nhóm ngành sư phạm và sức khỏe, nếu trường sử dụng phương thức xét tuyển kết hợp giữa điểm thi THPT quốc gia và kết quả học tập THPT hoặc kết hợp giữa điểm của trường tổ chức sơ tuyển hoặc thi tuyển với điểm thi THPT quốc gia và/hoặc kết quả học tập THPT, vẫn phải đảm bảo ngưỡng đầu vào theo quy chế.

Cụ thể, điểm trung bình cộng xét tuyển sử dụng điểm thi THPT quốc gia của trường tối thiểu bằng điểm trung bình cộng theo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

Điểm trung bình cộng xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT trình độ đại học: các ngành đào tạo giáo viên và các ngành Y khoa, Y học cổ truyền, Răng Hàm Mặt, Dược học tối thiểu là 8 trở lên.

Riêng các ngành: Điều dưỡng, Y học dự phòng, Hộ sinh, Dinh dưỡng, Kỹ thuật phục hình răng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng, Khúc xạ nhãn khoa, Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật, Giáo dục Thể chất và Huấn luyện thể thao tối thiểu là 6,5 trở lên.

Với ngành Giáo dục Thể chất và Huấn luyện thể thao, điểm trung bình cộng xét tuyển kết quả học tập THPT đối với thí sinh là vận động viên cấp 1, kiện tướng, vận động viên từng đạt huy chương tại Hội khỏe Phù Đổng, các giải trẻ quốc gia và quốc tế hoặc giải vô địch quốc gia, quốc tế, tối thiểu là 5 trở lên.

Điểm trung bình cộng xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT trình độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non, tối thiểu là 6,5 trở lên.

Dự thảo Thông tư này sẽ được lấy ý kiến đến hết ngày 21/2.

>>Xem toàn văn dự thảo quy chế