Trang chủ / Giáo dục / Học đường - Du học / Trắc nghiệm từ đồng nghĩa và trái nghĩa

Trắc nghiệm từ đồng nghĩa và trái nghĩa

Trắc nghiệm tiếng Anh về câu điều kiện

“If I’d known, I ______ you”, bạn sẽ chọn “hadn’t said”, “wouldn’t say” hay “wouldn’t be said” để điền vào chỗ trống?

Xem thêm »

Hong Kong thiếu quan tài

Xem bài gốc