Ngân hàng Bản Việt tăng 36% lợi nhuận trước thuế năm 2019

0
1194

Ngân hàng Bản Việt vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2019. Theo đó, lợi nhuận trước thuế tăng 36% so với 2018, tổng tài sản tăng 11%. Tổng vốn huy động hơn 47.000 tỷ, dư nợ tín dụng gần 35.000 tỷ đồng cao hơn 14% so với 2018.

Thu nhập lãi thuần khách hàng cá nhân vượt 38% so với 2018, trong đó thu nhập lãi thuần từ hoạt động cho vay tăng mạnh 70%. Thu nhập lãi từ thẻ tín dụng cũng có sự chuyển biến tích cực, cao hơn 52% so với năm ngoái, số lượng thẻ phát hành tăng 4 lần, số thẻ kích hoạt nhiều hơn gấp 6 lần.

Thu nhập ngoài lãi khách hàng cá nhân tăng trưởng nhờ đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ và đa dạng hóa nguồn thu. Cụ thể, thu nhập ngoài lãi tăng 71% so với 2018, trong đó thu nhập từ hoạt động dịch vụ tăng 88%.

Khách giao dịch tại ngân hàng Bản Việt.

Khách giao dịch tại ngân hàng Bản Việt.

Trong chiến lược phát triển năm 2019, ngân hàng chú trọng đẩy nhanh tốc độ hiện đại hóa, thay đổi trải nghiệm khách hàng qua việc xây dựng mới ngân hàng số. Nhà băng đã triển khai thành công dịch vụ Internet Banking cho khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp, mở tài khoản trực tuyến. Khách hàng được sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử online, Smart OTP tích hợp, mở rộng hệ sinh thái với các đối tác fintech. Nhờ đó, giá trị giao dịch tăng gấp 4 lần, số lượng giao dịch qua kênh Napas tăng gấp 8 lần so với năm 2018.

“Những con số này cho thấy hướng đi đúng đắn của chúng tôi trong việc hướng đến mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ đa năng, hiện đại, hướng đến khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ”, đại diện nhà băng cho biết.

Theo đó, các chương trình, sản phẩm phát triển trên cơ sở nâng cao trải nghiệm người dùng. Đây là yếu tố chính thúc đẩy sự tăng trưởng trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Các hoạt động hướng đến cân bằng giữa ba yếu tố tăng trưởng, hiệu quả và bền vững.

Ngoài ra, ngân hàng còn chú trọng quản lý rủi ro, đảm bảo tăng trưởng gắn liền an toàn, hiệu quả và phát triển bền vững. Đây là ngân hàng thứ 12 được Ngân hàng Nhà Nước chấp thuận triển khai sớm Basel II. Nhà băng cũng tiếp tục tiến hành triển khai Mô hình đánh giá an toàn vốn nội bộ ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process). Ngân hàng đã xử lý nợ và tất toán được trên 80%, dự kiến ngay trong quý I/2020 sẽ xử lý xong toàn bộ nợ đã bán cho VAMC, hoàn thành trước hạn mục tiêu xử lý nợ.

Hà Thanh