Đo khả năng tư duy với bốn câu đố

0
971

Câu 1: Số nào còn thiếu trong dãy sau?

Đo khả năng tư duy với bốn câu đố

>>Đáp án

Câu 2: Bạn cần bỏ đi 3 que diêm để có 4 hình vuông. Có hai cách giải cho câu đố này.

Đo khả năng tư duy với bốn câu đố - 1

>>Đáp án

Câu 3: Tìm hai chi tiết giống nhau trong hình dưới.

Đo khả năng tư duy với bốn câu đố - 2

>>Đáp án

Câu 4: Có bao nhiêu hình tam giác trong hình?

Đo khả năng tư duy với bốn câu đố - 3

>>Đáp án

Theo 7 second riddles