NCB sẽ tăng vốn điều lệ trong năm 2020

0
114

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) vừa tổ chức Đại hội cổ đông bất thường hôm 17/1. Trong các phương hướng phát triển giai đoạn 2020-2025, đáng chú ý HĐQT ngân hàng quyết định chọn phương án tăng vốn điều lệ năm 2020 thông qua bán cổ phần cho cán bộ nhân viên và cổ đông hiện hữu.

Tại đại hội, các cổ đông đã thông qua báo cáo về kết quả tăng vốn điều lệ năm 2019 và tờ trình phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2020. Năm qua, NCB tăng vốn thành công lên hơn 4.102 tỷ đồng, giúp ngân hàng có thêm nguồn lực để đầu tư cơ sở hạ tầng, hiện đại hóa công nghệ thông tin, phát triển sản phẩm dịch vụ hiện đại cũng như tăng cường quản trị rủi ro. Kết thúc năm 2019, tổng tài sản của NCB trên 80.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế vượt mức kế hoạch đề ra, tạo nền tảng vững chắc để ngân hàng tiếp tục phát triển và bứt phá hơn trong năm nay.

polyad

Đại hội cổ đông bất thường của NCB hôm 17/1.

Các hoạt động kinh doanh của NCB đều có mức tăng tốt so với năm 2018, trong đó huy động vốn tăng 10%, tăng trưởng tín dụng tăng 6%. Ngoài ra, ngân hàng không ngừng đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ, tích cực triển khai công nghệ hiện đại, từ đó tăng thu dịch vụ và thu ngoài lãi, cải thiện cơ cấu thu nhập.

Năm qua, tổng thu dịch vụ của ngân hàng tăng trưởng 48% so với năm 2018, đạt 175% kế hoạch; tỷ trọng thu phí dịch vụ trên tổng thu nhập hoạt động được cải thiện. Công tác thu hồi nợ cũng có nhiều khởi sắc góp phần giúp kiểm soát nợ xấu ở dưới mức quy định.

Thành Phát