NCB vượt kế hoạch kinh doanh năm 2019

0
953

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) vừa hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2019 và chiến lược kinh doanh năm 2020. Theo báo cáo các chỉ tiêu kinh doanh chính của NCB đều hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra. Tính đến ngày 31/12/2019, tổng tài sản của NCB ước trên 80.000 tỷ đồng, tăng khoảng 11% so với năm 2018. Vốn điều lệ hơn 4.102 tỷ đồng, tăng 36%. Lợi nhuận trước thuế vượt mức kế hoạch đề ra. Khả năng sinh lời được cải thiện, chỉ số lợi nhuận/tổng tài sản (ROA) và chỉ số lợi nhuận/vốn (ROE) đều cao hơn 1,5 lần so với năm 2018.

Các hoạt động kinh doanh của NCB đều có mức tăng tốt so với năm 2018, trong đó huy động vốn tăng 10%, tăng trưởng tín dụng tăng 6%. Ngoài ra, ngân hàng không ngừng đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ, tích cực triển khai công nghệ hiện đại, từ đó tăng thu dịch vụ và thu ngoài lãi, cải thiện cơ cấu thu nhập.

Năm qua, tổng thu dịch vụ của ngân hàng tăng trưởng 48% so với năm 2018, đạt 175% kế hoạch; tỷ trọng thu phí dịch vụ trên tổng thu nhập hoạt động được cải thiện. Công tác thu hồi nợ cũng có nhiều khởi sắc góp phần giúp kiểm soát nợ xấu ở dưới mức quy định.

Hội nghị tổng kết năm 2019 và chiến lược kinh doanh năm 2020 của NCB

Hội nghị tổng kết năm 2019 và chiến lược kinh doanh năm 2020 của NCB.

Ông Phạm Thế Hiệp – Tổng giám đốc NCB cho biết: “Năm 2019, NCB hoàn thành và vượt mức kế hoạch đề ra, khẳng định sự đúng đắn trong chiến lược kinh doanh của Ban lãnh đạo, sự nỗ lực và nghiêm túc thực thi của các đơn vị. Chiến lược kinh doanh của NCB đã phát huy hiệu quả đi kèm với quản trị rủi ro tốt, là tiền đề cho năm 2020 phát triển mạnh mẽ hơn”.

NCB đặt mục tiêu năm 2020 tổng tài sản tăng khoảng 90.000 tỷ đồng, vốn điều lệ 7.000 tỷ đồng, lợi nhuận sẽ tiếp tục gia tăng. Ngân hàng sẽ tiếp tục quản trị tài chính, chi phí vốn hiệu quả; nâng cao chất lượng quản trị ro nhằm đáp ứng các quy định của Ngân hàng Nhà nước. Nhà băng này quyết tâm cải thiện mạnh mẽ hiệu quả kinh doanh đồng thời tiếp tục xử lý nợ tồn đọng; thúc đẩy các sản phẩm, dịch vụ bán lẻ, phát triển ngân hàng số và tăng cường hợp tác với các đối tác.

Minh Quang