Định giá Kona 2018?

0
78

Đánh giá Nissan Terra V?

Đánh giá Nissan Terra V?

Mua SUV 7 chỗ, tôi tham khảo Nissan Terra V giá 1,2 tỷ, xin hỏi tầm tiền này tôi còn lựa chọn nào khác tốt hơn? (Phan Hữu)