Thử tài tinh mắt với năm câu đố

0
112

Câu 1: Tìm ra chiếc găng tay không có đôi?

Thử tài tinh mắt với năm câu đố

>>Đáp án

Câu 2: Tìm hai hình giống nhau?

Thử tài tinh mắt với năm câu đố - 1

>>Đáp án

Câu 3: Phần họa tiết nào bên dưới không có ở hình lớn bên trên?

Thử tài tinh mắt với năm câu đố - 2

>>Đáp án

Câu 4: Khi nhìn từ trên xuống, bạn sẽ thấy hình số mấy trong 5 hình dưới?

Thử tài tinh mắt với năm câu đố - 3

>>Đáp án

Câu 5: Tìm chú chó khác biệt?

Thử tài tinh mắt với năm câu đố - 4

>>Đáp án

Theo 7-second riddles