Năm câu đố IQ

0
91

Câu 1: Bạn cần điền số nào vào vị trí dấu hỏi chấm?

Năm câu đố IQ

>>Đáp án

Câu 2: Điền chữ thích hợp vào vị trí dấu hỏi chấm?

Năm câu đố IQ - 1

>>Đáp án

Câu 3: Điền số thích hợp vào vị trí dấu hỏi chấm?

Năm câu đố IQ - 2

>>Đáp án

Câu 4: Tìm chữ cái khác biệt?

Năm câu đố IQ - 3

>>Đáp án

Câu 5: Tìm số thích hợp điền vào vị trí dấu hỏi chấm?

Năm câu đố IQ - 4

>>Đáp án

Theo Puzzles9