Trắc nghiệm tiếng Anh về thời của động từ

0
1223

Nữ sinh Hà Nội trúng tuyển đại học Mỹ

Nữ sinh Hà Nội trúng tuyển đại học Mỹ

Nhận email thông báo trúng tuyển từ Đại học Vassar, Mỹ lúc 5h30 sáng, Lê Lan Khanh (18 tuổi, Hà Nội) vừa khóc vừa cười gọi mẹ khoe “Con đỗ …