Quảng Ninh: Lãnh đạo TP Hạ Long mới gồm những ai?

0
137
Quang cảnh kỳ họp.

Tại kỳ họp, căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, HĐND TP Hạ Long đã tiến hành bầu các chức danh nhiệm kỳ 2016-2021 gồm: Chủ tịch và các Phó chủ tịch HĐND TP Hạ Long; bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND TP Hạ Long; biểu quyết thông qua cơ cấu, số lượng thành viên các ban Kinh tế, Ban Pháp chế, bầu các chức danh trưởng ban, phó ban; thông qua tờ trình về thành lập phòng Dân tộc và tổ chức lại các phòng ban chuyên môn trực thuộc UBND thành phố trên cơ sở sáp nhập các phòng, ban chuyên môn…

Kết quả, ông Lê Xuân Hợp trúng cử Chủ tịch HĐND TP Hạ Long nhiệm kỳ 2016-2021, đạt 65/66 tổng số phiếu bầu, tỉ lệ 98,48%.

Các ông, bà: Nguyễn Văn Hùng, Đặng Thị Yến, Nguyễn Thị Vân Hà trúng cử Phó Chủ tịch HĐND TP Hạ Long nhiệm kỳ 2016-2021, đạt 66/66 tổng số phiếu bầu, tỉ lệ 100%.

Về các chức danh khối UBND TP Hạ Long, ông Phạm Hồng Hà đạt tỉ lệ 100% tổng số phiếu bầu, giữ chức Chủ tịch UBND TP Hạ Long nhiệm kỳ 2016-2021.

Các Phó Chủ tịch UBND TP Hạ Long gồm các ông: Vũ Hồng Sơn, Nguyễn Ngọc Sơn, Nguyễn Việt Hùng, Nguyễn Hữu Nhã, đạt tỉ lệ 100% tổng số phiếu bầu.

Trước đó, vào ngày 17/12/2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 837-NQ/QH về sắp xếp đơn vị hành chính, trong đó có nội dung sáp nhập toàn bộ địa giới huyện Hoành Bồ vào TP Hạ Long, thành lập TP Hạ Long mới.

Ngày 2/1/2020, tỉnh Quảng Ninh đã công bố quyết định thành lập Đảng bộ TP Hạ Long mới trực thuộc Đảng bộ tỉnh.

Đây là sự kiện quan trọng, phù hợp với yêu cầu, quy luật khách quan của tình hình mới, được nhân dân đồng tình ủng hộ cao.

TIN LIÊN QUAN

Thành lập Đảng bộ thành phố lớn nhất Việt Nam ở Quảng Ninh

UBTV Quốc hội biểu quyết thông qua sáp nhập huyện Hoành Bồ vào TP Hạ Long

Bí Thư Tỉnh ủy Quảng Ninh: Sáp nhập Hạ Long – Hoành Bồ mang tính lịch sử

Nguyên Trung
Từ khóa: Quảng Ninh Hạ Long danh sách lãnh đạo TP Hạ Long