Quốc gia nào rộng nhất châu Á?

0
117
Ảnh: Wikipedia

Ảnh: Wikipedia

Câu 1: Nước nào nằm hoàn toàn trong châu Á, có diện tích và dân số lớn nhất?

a. Trung Quốc

b. Ấn Độ

c. Kazakhstan