Năm 2019, 51 cán bộ, công chức, viên chức huyện Sóc Sơn bị kỷ luật

0
103
Phó chủ tịch huyện Sóc Sơn Lê Hữu Mạnh

Ông Mạnh cho biết, công tác xây dựng chính quyền, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng phí trong năm 2019 được huyện tiếp tục đẩy mạnh.

Theo đó, huyện đã thực hiện nghiêm túc chủ đề: “Năm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”. Triển khai 42 cuộc kiểm tra về kỷ cương hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm tra 32 đơn vị sự nghiệp trực thuộc về thực hiện phân cấp trong công tác tổ chức bộ máy.

UBND huyện biểu dương khen thưởng và đề nghị TP khen thưởng đối với 332 tập thể, 2633 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và lao động.

“Bên cạnh đó, năm 2019 đã có 51 cán bộ, công chức, viên chức của huyện cũng bị xử lý kỷ luật. Trong đó cấp huyện xử lý 27 cán bộ, công chức (10 lãnh đạo, 17 công chức); cấp xã 24 cán bộ công chức (13 lãnh đạo, 11 công chức)”, ông Mạnh thông tin.

Lãnh đạo Sóc Sơn cũng thừa nhận, vi phạm đất đai, trật tự xây dựng, đê điều còn tồn đọng chậm được xử lý, còn để phát sinh vi phạm mới chưa được kịp thời xử lý, xử lý chưa kiên quyết; việc xử lý các công trình vi phạm theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Thành phố, công tác giải phóng mặt bằng ở một số công trình, dự án còn chậm.

Đây cũng chính là nguyên nhân khiến số cán bộ, công chức, viên chức, NLĐ của huyện này bị xử lý, kỷ luật nhiều.

TIN LIÊN QUAN

Dân Sóc Sơn chặn xe rác, Hà Nội chuyển rác về Sơn Tây, Ba Vì xử lý

Dân lại chặn xe vào bãi rác Nam Sơn: Huyện Sóc Sơn kiến nghị “khẩn”

N. Huyền