Năm trường THPT nào được công nhận di tích?

0
191

TP HCM hiện có hơn 170 di tích được xếp hạng, trong đó có hai di tích quốc gia đặc biệt (dinh Độc Lập và địa đạo Củ Chi), 56 di tích quốc gia và hơn 100 di tích cấp thành phố.

Trường Áo tím xưa. Ảnh tư liệu

Trường Áo tím xưa. Ảnh tư liệu

Câu 1: Ngôi trường nào từng có tên gọi là Trường Áo tím?

a. THPT Trưng Vương

b. THPT Marie Curie

c. THPT Nguyễn Thị Minh Khai