Thành lập Đảng bộ thành phố lớn nhất Việt Nam ở Quảng Ninh

0
1210
Quang cảnh buổi lễ

Theo Quyết định số 1969-QĐ/TU ngày 28/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh, Đảng bộ TP Hạ Long mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ Đảng bộ huyện Hoành Bồ vào Đảng bộ TP Hạ Long trực thuộc Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh sẽ chỉ định các chức danh Bí thư, Phó Bí thư, Ban Chấp hành, BTV Thành ủy Hạ Long mới.

Theo ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh, việc thành lập Đảng bộ TP Hạ Long mới trực thuộc Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh trên cơ sở sáp nhập Đảng bộ huyện Hoành Bồ vào Đảng bộ thành phố Hạ Long là sự kiện có ý nghĩa lịch sử, dấu ấn của tỉnh Quảng Ninh năm 2020.

Hạ Long mới là một thành phố thuộc tỉnh lớn nhất cả nước về diện tích (1.119km2), về số đơn vị hành chính trực thuộc (33 xã, phường); thuộc loại lớn về dân số (hơn 300 nghìn), đặc biệt là vị thế, vai trò, tiềm năng “có một không hai”.

Việc sáp nhập toàn bộ địa giới hành chính huyện Hoành Bồ vào TP Hạ Long và thành lập TP Hạ Long mới, đó không phải phép cộng đơn giản của hai địa phương, mà là nhân lên sức mạnh tổng hợp của ý Đảng, lòng dân, của hệ thống chính trị toàn tỉnh, của việc phát huy có hiệu quả các nguồn lực phù hợp quy luật và yêu cầu khách quan của tình hình.

“Đây là bước đi đầu tiên cụ thể hóa Nghị quyết số 837-NQ/QH của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Quảng Ninh; là, kết quả của một quá trình diễn tiến khách quan lâu dài trong lịch sử phát triển địa phương; là sự chuẩn bị qua nhiều giai đoạn, là kết tinh nỗ lực lãnh đạo, chỉ đạo công phu, tập trung, bài bản, sáng tạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh Quảng Ninh”. Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh cho biết.

Nhấn mạnh vị trí, vai trò của TP Hạ Long mới, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh khẳng định, nhiệm vụ quan trọng của toàn hệ thống chính trị trong thời gian tới là phải tiếp tục nắm bắt và nhanh chóng hiện thực hóa những tiềm năng, lợi thế mới của thành phố Hạ Long, bằng tầm nhìn dài hạn của một thành phố có tỷ lệ mặt nước, cây xanh và sở hữu giá trị của sự khác biệt vào loại bậc nhất trên thế giới.

Thành phố Hạ Long mới sẽ là đô thị dịch vụ – du lịch quốc gia, có tầm quốc tế trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản kỳ quan thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan thân thiện môi trường và thông minh; du lịch, dịch vụ là ngành kinh tế mũi nhọn, công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao là nền tảng; trở thành hạt nhân thúc đẩy tỉnh Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

TIN LIÊN QUAN

UBTV Quốc hội biểu quyết thông qua sáp nhập huyện Hoành Bồ vào TP Hạ Long

Bí Thư Tỉnh ủy Quảng Ninh: Sáp nhập Hạ Long – Hoành Bồ mang tính lịch sử

Quảng Ninh: 98,55% số cử tri đồng ý việc nhập huyện Hoành bồ vào TP Hạ Long

Nguyên Trung
Từ khóa: Quảng Ninh Hạ Long Hoành Bồ Đảng bộ TP Hạ Long Nguyễn Xuân Ký Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh