Home Giáo dục Học đường - Du học Năm câu đố đo độ nhanh trí

Năm câu đố đo độ nhanh trí

Câu 1: Số nào còn thiếu trong hình dưới đây?

Năm câu đố đo độ nhanh trí

>>Đáp án

Câu 2: Tìm hai cách bỏ 3 que diêm để biến hình sau thành 4 hình vuông giống nhau?

Năm câu đố đo độ nhanh trí - 1

>>Đáp án

Câu 3: Hãy tìm biểu tượng giống nhau?

Năm câu đố đo độ nhanh trí - 2

>>Đáp án

Câu 4: Cái gì dùng thì ném đi, không dùng thì lấy lại?

Năm câu đố đo độ nhanh trí - 3

>>Đáp án

Câu 5: Hình dưới đây chứa bao nhiêu hình tam giác?

Năm câu đố đo độ nhanh trí - 4

>>Đáp án

Theo 7-second riddles

- Advertisment -
Năm câu đố đo độ nhanh trí

Most Popular

Recent Comments