Cán bộ công chức tố cáo: Lãnh đạo không được điều động, chuyển vị trí khác

0
933
Sẽ có nhiều chính sách nhằm bảo vệ cán bộ, công chức tố cáo sai phạm. (Tranh: Họa sĩ Dũng Cận)

Theo dự thảo, nội dung bảo vệ vị trí công tác là việc bảo vệ công việc gắn với chức danh, chức vụ, vị trí việc làm của cán bộ, công chức; công việc hoặc nhiệm vụ gắn với chức danh nghề nghiệp hoặc chức vụ quản lý của viên chức trong quá trình giải quyết tố cáo.

Việc áp dụng biện pháp bảo vệ đối với người được bảo vệ phải kịp thời, đúng quy định của pháp luật.

Về thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ, dự thảo quy định: Người có thẩm quyền giải quyết tố cáo áp dụng biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người được bảo vệ thuộc quyền quản lý.

Cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân được người có thẩm quyền giải quyết tố cáo, kiến nghị thực hiện biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người được bảo vệ trong trường hợp người được bảo vệ không thuộc thẩm quyền quản lý của người có thẩm quyền giải quyết tố cáo.

Tổ chức, đơn vị làm công tác tổ chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện biện pháp bảo vệ vị trí công tác có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với tổ chức công đoàn, ban thanh tra nhân dân và các tổ chức khác cùng cấp trong việc thực hiện bảo vệ vị trí công tác của người được bảo vệ.

Dự thảo cũng nêu rõ, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người được bảo vệ thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 57 Luật Tố cáo.

Theo khoản 1, điều 7 Luật Tố cáo quy định biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người được bảo vệ bao gồm:

Tạm đình chỉ, hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định xử lý kỷ luật hoặc quyết định khác xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người được bảo vệ; Khôi phục vị trí công tác, vị trí việc làm, các khoản thu nhập và lợi ích hợp pháp khác từ việc làm cho người được bảo vệ; Xem xét bố trí công tác khác cho người được bảo vệ nếu có sự đồng ý của họ để tránh bị trù dập, phân biệt đối xử; Xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật đối với người có hành vi trả thù, trù dập, đe dọa làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người được bảo vệ.

Ngoài ra, dự thảo còn nêu rõ, không thực hiện việc điều động, luân chuyển, biệt phái, chuyển đổi vị trí việc làm, phân công công việc khác đối với người được bảo vệ, trừ các trường hợp sau:

Thực hiện việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác theo quy định tại Chương V Nghị định 59/2019/NĐCP về hướng dẫn thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; Được sự đồng ý của người được bảo vệ; Theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền.

TIN LIÊN QUAN

Chỉ 1 đại biểu Quốc hội không thông qua Luật Tố cáo (sửa đổi)

Xử án tham nhũng: Không có chuyện “giơ cao đánh khẽ”, mà là “giơ cao đánh trúng”

Khởi tố hình sự ông Đinh La Thăng: Ai còn nói có “vùng cấm” nữa không?

N. Huyền