Home Giáo dục Học đường - Du học Phân biệt 'look', 'sound' và 'feel'

Phân biệt ‘look’, ‘sound’ và ‘feel’

Vui buồn chuyện làm thêm của du học sinh Australia

Vui buồn chuyện làm thêm của du học sinh Australia

Du học sinh Việt Nam đi làm thêm ở Australia đối mặt với nhiều chuyện không hay, như: bị nợ, quỵt lương, nhân viên đố kỵ, về khuya đón xe …

- Advertisment -
Phân biệt 'look', 'sound' và 'feel'

Most Popular

Recent Comments