Vẽ tĩnh vật 3D

0
1021

Bí quyết học ngoại ngữ của người nói 9 thứ tiếng

Bí quyết học ngoại ngữ của người nói 9 thứ tiếng

Là Đại sứ ngôn ngữ của ứng dụng học tiếng Babbel, Matthew Youlden ở thành phố Berlin, Đức, có thể nói 9 thứ tiếng, hiểu được hơn 10 ngôn ngữ …