Home Giáo dục Học đường - Du học Tìm hiểu những cái nhất ở châu Âu

Tìm hiểu những cái nhất ở châu Âu

Bí quyết học ngoại ngữ của người nói 9 thứ tiếng

Bí quyết học ngoại ngữ của người nói 9 thứ tiếng

Là Đại sứ ngôn ngữ của ứng dụng học tiếng Babbel, Matthew Youlden ở thành phố Berlin, Đức, có thể nói 9 thứ tiếng, hiểu được hơn 10 ngôn ngữ …

- Advertisment -
Tìm hiểu những cái nhất ở châu Âu

Most Popular

Recent Comments