Tinh giản biên chế hơn 50.000 người hưởng lương ngân sách nhà nước

0
479
Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa

Đây là thông tin được Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa nêu ra tại hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2020 ngành Nội vụ sáng 27/12.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa nhấn mạnh, ngay từ những ngày đầu năm, Bội Nội vụ đã đề ra phương châm của năm là: “Tăng tốc, bức phá, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh truyền thông và ứng dụng công nghệ thông tin”.

Đối với nội dung tổ chức bộ máy và biên chế, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa cho biết, Bộ Nội vụ đã trình Chính phủ dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực; phối hợp với các bộ, ngành xây dựng danh mục, bản mô tả vị trí việc làm và khung năng lực của vị trí việc làm cán bộ, công chức theo ngành, lĩnh vực.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cùng các thứ trưởng chù trì hội nghị trực tuyến

Năm 2019, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập hưởng lương từ ngân sách nhà nước giảm 50.547 người so với năm 2015.

Theo đó, khối Chính phủ quản lý tại 63/63 địa phương giảm 4,26%; tại 20/22 Bộ, cơ quan ngang Bộ (trừ Bộ Công an, Bộ Quốc phòng) và 8/8 cơ quan thuộc Chính phủ giảm 11,85%. Từ năm 2015 đến ngày 20/12/2019, đã thực hiện tinh giản biên chế 50.547 người.

“Trong năm 2019, ngành Nội vụ đã phối hợp với các bộ, ngành thường xuyên rà soát, kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị theo hướng tinh gọn, giảm bớt những bất cập, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, gắn kết chặt chẽ với thực hiện các chính sách tinh giản biên chế; phối hợp với các địa phương tổ chức, sắp xếp các sở, ngành, các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, phù hợp với thực tế” – Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa nói.

Ông cũng cho biết thêm, đến nay có 54/63 cấp tỉnh thực hiện việc sáp nhập các trung tâm y tế có cùng chức năng để thành lập Trung tâm phòng ngừa và kiểm soát bệnh tật; 437/713 cấp huyện thực hiện hợp nhất bệnh viện huyện và trung tâm y tế.

Về sắp xếp các đơn vị hành chính, Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho hay, năm 2019, Bộ Nội vụ đã tập trung hướng dẫn các địa phương xây dựng phương án thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã không đạt 50% cả hai tiêu chí diện tích và dân số.

Đến ngày 25/12/2019, Bộ Nội vụ nhận được hồ Sơ đề án của 42/45 địa phương, đã tổ chức thẩm định hồ sơ đề án của 40 địa phương; đã trình Chính phủ thống nhất hồ sơ sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 40 địa phương; Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua 21 địa phương; dự kiến sau khi sắp xếp giảm 6/713 đơn vị hành chính cấp huyện và 560/11.160 đơn vị hành chính cấp xã.

TIN LIÊN QUAN

Ông Trần Quốc Vượng: Không làm tốt công tác nhân sự là ta tự lật đổ ta

Quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ mới trong năm 2020

Năm 2019 khởi tố nhiều vụ án lớn, “lò thiêu” tham nhũng rực cháy

N. Huyền