Home Thời sự Xã hội Hà Nội chính thức sát nhập 348 thôn, tổ dân phố

Hà Nội chính thức sát nhập 348 thôn, tổ dân phố

Hà Nội chính thức sát nhập 348 thôn, tổ dân phố
45 thôn, tổ dân phố thị xã Sơn Tây cũng được tiến hành sáp nhập trong năm 2019

Theo đó, HĐND Thành phố đã thông qua phương án án sáp nhập, đặt tên, đổi tên thôn, tổ dân phố đối với 12 huyện, thị xã.

Cụ thể, huyện Ba Vì (sáp nhập 13 thôn thành 6 thôn mới), Chương Mỹ (sáp nhập 19 thôn thành 9 thôn mới), Gia Lâm (13 thôn, tổ dân phố thành 6 thôn, tổ dân phố mới), Mê Linh (sáp nhập 6 thôn, tổ dân phố thành 3 tổ dân phố mới), Phú Xuyên (sáp nhập 6 thôn, tổ dân phố để thành lập 3 thôn, tổ dân phố mới), Phúc Thọ (31 thôn, tổ dân phố để thành lập 16 thôn, tổ dân phố mới), Quốc Oai (12 thôn để thành lập 6 thôn mới), Sóc Sơn (30 thôn, tổ dân phố thành 14 thôn, tổ dân phố mới), Thạch Thất (sáp nhập 134 thôn, tổ dân phố thành 60 thôn, tổ dân phố mới), Thanh Trì (sáp nhập 35 thôn, tổ dân phố thành 14 thôn, tổ dân phố mới), Thường Tín (sáp nhập 4 thôn tổ dân phố để thành lập 2 thôn mới) và thị xã Sơn Tây (sáp nhập 45 thôn, tổ dân phố thành 20 thôn, tổ dân phố mới).

Như vậy, số thôn, tổ dân phố thực hiện sáp nhập năm 2019 là 348 (263 thôn, 85 tổ dân phố). Số thôn, tổ dân phố thành lập mới sau khi sát nhập là 159 (123 thôn, 36 tổ dân phố); Số thôn, tổ dân phố đổi tên là 53.

Sau khi thực hiện sáp nhập, toàn Thành phố đã giảm 189 thôn, tổ dân phố (140 thôn, 49 tổ dân phố).

Tại phiên họp, HĐND Thành phố Hà Nội cũng thống nhất với đề án kiện toàn, sắp xếp, sáp nhập, thành lập mới các thôn, tổ dân phố tại các quận, huyện còn lại trong năm 2020 đảm bảo đúng quy trình, thời gian theo quy định của pháp luật.

Tại huyện Ba Vì, sáp nhập hai thôn Đồng Sống và thôn Mít (xã Khánh Thượng) thành thôn Mít Đồng Sống; Thôn Đông Lâu với thôn Tân An (Xã Thụy An) thành thôn Đông An;

Sáp nhập thôn Cơ Giới với thôn Áng Gạo, thôn Liễu Đông (xã Thụy An) thành thôn Áng Đông;

Sáp nhập thôn Tân Tiến với thôn Kiều Mộc (Xã Cổ Đô) thành thôn Kiều Mộc:

Sáp nhập thôn Thăng Thắc với thôn Văn Minh (Cam Thượng) thành thôn Văn Minh;

Sáp nhập thôn Quỳnh Lâm với thôn Cam Cao (Cam Thượng) thành thôn Quỳnh Cao.

TIN LIÊN QUAN

Sáp nhập huyện, xã: Không có lý do gì TP đầu tàu lại là ‘đuôi tàu’

N. Huyền
- Advertisment -
Hà Nội chính thức sát nhập 348 thôn, tổ dân phố

Most Popular

Recent Comments