Home Giáo dục Học đường - Du học Đáp án bài toán diện tích trong kỳ thi ở Croatia

Đáp án bài toán diện tích trong kỳ thi ở Croatia

‘Đừng học tiếng Anh, hãy sử dụng’

Đáp án bài toán diện tích trong kỳ thi ở Croatia

12 năm học tiếng Anh, nhiều người Việt Nam vẫn không thể dùng được trong cuộc sống, nguyên nhân là luôn giữ tâm thế “học”, chứ không phải “sử dụng”.

- Advertisment -
Đáp án bài toán diện tích trong kỳ thi ở Croatia

Most Popular

Recent Comments