Đáp án bài toán diện tích trong kỳ thi ở Croatia

0
1208

‘Đừng học tiếng Anh, hãy sử dụng’

'Đừng học tiếng Anh, hãy sử dụng'

12 năm học tiếng Anh, nhiều người Việt Nam vẫn không thể dùng được trong cuộc sống, nguyên nhân là luôn giữ tâm thế “học”, chứ không phải “sử dụng”.