10 sự kiện tiêu biểu của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội năm 2019

0
88
Tỷ lệ hộ nghèo bình quân cả nước giảm còn dưới 4%… là một trong những sự kiện tiêu biểu của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trong năm 2019.

Cụ thể 10 sự kiện tiên biểu ngành Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) vừa công bố:

1. Năm 2019, cả nước đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 12/12 chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội Nghị quyết Quốc hội đề ra, trong đó ngành Lao động- Thương binh và xã hội (LĐ-TB&XH) đóng góp 3/12 chỉ tiêu.

2. Bộ LĐ-TB&XH hoàn thành 100% Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

3. Bộ luật Lao động (sửa đổi) được Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 14 thông qua với nhiều nội dung lớn, quan trọng, có tác động tất cả các thành phần kinh tế.

4. Việt Nam gia nhập Công ước số 98 của ILO, kỷ niệm 100 năm thành lập ILO, với chủ đề: Chủ tịch Hồ Chí Minh và ILO với lý tưởng chung hướng tới việc làm thỏa đáng cho tất cả mọi người.

5. Bộ LĐ-TB&XH tổ chức Hội nghị toàn quốc biểu dương 500 thương binh nặng từ 81% trở lên và trao 783 Bằng Tổ Quốc ghi công cho gia đình và thân nhân liệt sỹ.

6. Bộ LĐ-TB&XH tổ chức thành công Diễn đàn nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam với chủ đề “Doanh nghiệp đồng hành đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp”.

7. Năm 2019, cả nước đưa 148 nghìn người đi làm việc ở nước ngoài, nâng tổng số lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài đạt trên 550 nghìn người, hoàn thành vượt mức kế hoạch 5 năm 2016-2020.

8. Tỷ lệ hộ nghèo bình quân cả nước giảm còn dưới 4% (giảm 1,3% so với cuối năm 2018), tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo còn dưới 29%.

9. Trong năm 2019, cả nước tạo việc làm cho 1 triệu 635 nghìn người, tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị còn 3,12%.

10. Phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện tăng nhanh, năm 2019 có 280 nghìn người tham gia, đưa tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cả nước đạt 545 nghìn người, vượt chỉ tiêu Nghị quyết số 28-NQ/TW đề ra 2 năm.

TIN LIÊN QUAN

Hồ thủy lợi Ia Mơr: Đầu tư “siêu khủng” 3.000 tỷ đồng không tìm được chỗ tưới

Quảng Ninh: Lần đầu tiên tổ chức phiên họp không giấy tờ

Hà Nội: Cấm cán bộ, công chức biếu quà Tết cho lãnh đạo cấp trên

Minh Thư
Từ khóa: luật lao động hộ nghèo thất nghiệp bảo hiểm