Vatican dựng cảnh Chúa giáng sinh

0
1197

Nỗ lực thanh lọc bầu trời ở thủ phủ than Trung Quốc

Nỗ lực thanh lọc bầu trời ở thủ phủ than Trung Quốc

Tại làng Qiaoli, tỉnh Sơn Tây, khẩu hiệu “Bảo vệ trời xanh, cùng nhau hít thở” được sơn trên bức tường quanh khu đất chứa những lò than bỏ đi.