Dân Sóc Sơn chặn xe rác, Hà Nội chuyển rác về Sơn Tây, Ba Vì xử lý

0
1208
Hà Nội phân luồng tác thải sinh hoạt sau sự cố dân Sóc Sơn chặn xe rác.

Theo đó, UBND TP chấp thuận phương án vận hành khu xử lý, phân luồng rác theo đề xuất của Sở Xây dựng tại Văn bản số 12174/SXD-HT ngày 23/12/2019 về phương án phân luồng rác để giải quyết sự cố người dân chặn xe vận chuyển rác vào Khu Liên hiệp xử lý chất thải (LH XLCT) Nam Sơn, huyện Sóc Sơn.

UBND TP Hà Nội cho phép điều hòa chi phí phát sinh để xử lý khối lượng rác khi điều chỉnh phân luồng trong nguồn vốn sự nghiệp môi trường 2019 đã được giao Sở Xây dựng.

UBND TP Hà Nội cũng giao UBND các quận, huyện chỉ đạo các đơn vị duy trì VSMT trên địa bàn thông báo và vận động nhân dân chủ động hạn chế khối lượng phát sinh. Chủ động thực hiện các biện pháp đảm bảo vệ sinh trên địa bàn, che phủ, khử mùi, khử trùng các vị trí tập kết rác. Thường xuyên cập nhật thông tin, sẵn sàng phương tiện, thiết bị để giải tỏa rác tồn ngay khi Khu LH XLCT Nam Sơn tiếp nhận lại.

Thành phố cũng yêu cầu UBND huyện Sóc Sơn báo cáo Ban Thường vụ huyện ủy chỉ đạo hệ thống chính trị huyện Sóc Sơn, các xã liên quan phối hợp tổ chức vận động, tuyên truyền người dân chấm dứt việc chặn xe vận chuyến rác vào Khu LH XLCT Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, không để tình trạng chặn xe vận chuyển rác tiếp diễn, kéo dài.

UBND huyện Sóc Sơn có trách nhiệm ghi nhận ý kiến của người dân, chủ động xin ý kiến của các Sở, Ngành để xem xét tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của các hộ dân tại vùng ảnh hưởng môi trường bán kính 500m Khu LH XLCT Nam Sơn, báo cáo UBND Thành phố những nội dung vượt thẩm quyền.

Thành phố cũng đề nghị UBND thị xã Sơn Tây, UBND huyện Ba Vì khẩn trương phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị thực hiện công tác phân luồng, tiếp nhận rác tạm thời về Khu Xử lý chất thải rắn Xuân Sơn đảm bảo thông suốt.

Cuối cùng, UBND TP cũng yêu cầu các đơn vị: Công an Thành phố, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các quận, huyện, thị xã Sơn Tây thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND Thành phố tại Văn bản số 5565/UBND-ĐT ngày 16/12/2019 đảm bảo vận hành hệ thống thu gom, xử lý rác và công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố trong dịp Tết dương lịch và Tết nguyên đán.

TIN LIÊN QUAN

Dân lại chặn xe vào bãi rác Nam Sơn: Huyện Sóc Sơn kiến nghị “khẩn”

N. Huyền