Ông Võ Văn Thưởng: Mạng xã hội đã sạch hơn chứ chưa sạch hẳn

0
1201

Phát biểu tại hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 chiều nay, ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, năm 2019, ngành tuyên giáo đã hoàn thành tốt khối lượng công việc lớn, trong đó có nhiều việc hệ trọng, chưa có tiền lệ, có tính nhạy cảm chính trị sâu sắc, góp phần tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.

Theo ông, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch có nhiều chuyển biến.

Ông Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Bước đầu đã kết hợp hài hòa các biện pháp kỹ thuật, pháp lý, kinh tế và tuyên truyền giáo dục để ngăn chặn gỡ bỏ thông tin xấu độc, vi phạm pháp luật trên Internet.

“So với năm 2018, môi trường Internet và mạng xã hội đã sạch hơn, chứ chưa sạch hẳn, nếu sạch sẽ được thì tốt.

So với thời điểm của nhiệm kỳ Đại hội Đảng 12 thì có sạch hơn nhiều, nhưng chưa chắc chắn, chúng tôi cảm thấy mong manh lắm. Mới vừa xử lý xong, nằm ngủ sáng hôm sau dậy đôi khi lại thấy xuất hiện chỗ này, chỗ khác rồi”, ông Võ Văn Thưởng nói.

Theo ông, các nước có các giải pháp. Đó là pháp lý, một số nước xử lý rất nặng như Singapore, đưa tin giả là phải gỡ, xin lỗi và đóng tiền phạt. Còn quản lý ở ta chưa tốt lắm, “xử được một ông cực kỳ khó”.

Về mặt công nghệ, khi chúng ta tấn công, triệt phá các trang mạng phản động thì chúng phục hồi, công nghệ phòng thủ bao giờ cũng tốt hơn công nghệ tấn công.

Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ cũng cho biết, đã bước đầu đối thoại, thuyết phục, đấu tranh xử lý đối với các đảng viên viết, phổ biến các thông tin sai trái trên Internet, mạng xã hội.

Chủ động triệt phá kịp thời các tin giả

Biểu dương sự nỗ lực của toàn ngành trong năm 2019, Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ nhấn mạnh, 2020 là năm đất nước có nhiều ngày kỷ niệm lớn, nhiều sự kiện chính trị quan trọng, vì vậy, nhiệm vụ ngành tuyên giáo càng nặng nề.

Ông nêu một số nhiệm vụ, giải pháp để cán bộ toàn ngành quan tâm.

Cụ thể, triển khai các nhiệm vụ công tác tuyên giáo góp phần quan trọng tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội 13 của Đảng.

Chủ động phối hợp cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp để tăng cường nghiên cứu tình hình tư tưởng, tâm trạng dư luận xã hội, tham mưu xử lý kịp thời những vấn đề bức xúc nảy sinh khi chuẩn bị đại hội Đảng các cấp.

Không để hình thành các điểm nóng, đe dọa ổn định chính trị xã hội, góp phần giữ vững đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp và Đại hội 13 của Đảng.

“Ban Tuyên giáo các cấp phải chủ động, kịp thời cung cấp cho các cấp ủy những dự báo khả năng xảy ra.

Chuẩn bị Đại hội Đảng mà điểm nóng trên địa bàn nổ ra, không có cơ quan nào dự báo thì cơ quan nào – tùy theo chức năng, nhiệm vụ – sẽ phải chịu trách nhiệm, nhưng tuyên giáo cũng phải có trách nhiệm”, ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Thực tế cho thấy, càng sát Đại hội Đảng, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị càng gia tăng hoạt động chống phá về tư tưởng, công tác nhân sự, kể cả âm mưu kích động gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Ngành tuyên giáo phải là lực lượng nòng cốt, kết nối lực lượng đấu tranh với các luận điệu chống phá, xuyên tạc của thế lực thù địch, phần tử phản động, cơ hội chính trị, nhất là việc lợi dụng góp ý để phát tán thông tin, quan điểm sai trái, chống phá Đảng, nhà nước.

Đồng thời tăng cường phối hợp, chủ động đấu tranh phản bác, triệt phá kịp thời các tin giả, thông tin sai sự thật, xấu độc trên không gian mạng, làm lành mạnh hóa môi trường thông tin truyền thông, Internet và mạng xã hội, góp phần tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp và Đại hội 13 của Đảng.

Ông Võ Văn Thưởng lưu ý, thường Đại hội có 2 chuyện lớn là văn kiện và nhân sự. Đây là 2 chuyện bị tập trung vào tấn công nhiều nhất. Vì vậy cán bộ ngành tuyên giáo phải quan tâm, xử lý cho tốt.

Cần nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý các cơ quan báo chí, xuất bản truyền thông, làm chủ trận địa thông tin. Ông mong các cấp ủy mạnh mẽ hơn nữa đối với vấn đề báo chí đưa không đúng xảy ra trên địa bàn.

Ngoài ra, ngành tuyên giáo phải tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền thông tin đối ngoại, chỉ đạo định hướng các cơ quan đơn vị địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước về đối ngoại và thông tin đối ngoại, triển khai có hiệu quả các đề án, kế hoạch…, góp phần nâng cao nhận thức của các cơ quan đơn vị, cán bộ đảng viên, nhân dân về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại.

Hương Quỳnh/VNN

Từ khóa: Ông Võ Văn Thưởng Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ mạng xã hội internet