Thử tài suy luận với năm câu đố

0
1259

Câu 1: Số nào khác với các số còn lại trong hình tròn?

Thử tài suy luận với năm câu đố

>>Đáp án

Câu 2: Bỏ ba que diêm để hình dưới đây chỉ còn lại ba hình vuông?

Thử tài suy luận với năm câu đố - 1

>>Đáp án

Câu 3: Tìm quy luật và điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm?

Thử tài suy luận với năm câu đố - 2

>>Đáp án

Câu 4: Di chuyển 4 que diêm để được 7 hình vuông?

Thử tài suy luận với năm câu đố - 3

>>Đáp án

Câu 5: Tìm quy luật để điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm?

Thử tài suy luận với năm câu đố - 4

>>Đáp án

Theo Puzzles9