Hoàn thành ‘chính quy hóa’ công an xã ngay trong quý 1/2020

0
1165
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị – Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Sáng nay, 19/12, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương (CATƯ) tổ chức hội nghị định kỳ để đánh giá toàn diện các mặt công tác của lực lượng công an nhân dân (CAND) năm 2019 và định hướng chương trình công tác trọng tâm năm 2020, để tổng kết triển khai tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 75. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe các báo cáo Tờ trình các văn bản chuẩn bị hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 75; các nội dung chính đưa ra hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2019 trong Đảng bộ CATƯ; báo cáo sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Dưới sự chủ trì của Đại tướng Tô Lâm, các Ủy viên Đảng ủy CATƯ dự hội nghị đã tham gia ý kiến, tập trung đánh giá tình hình an ninh, trật tự và những kết quả công tác nổi bật của lực lượng CAND trong năm 2019, phân tích làm rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế; xác định mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp công tác trọng tâm về công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND năm 2020; định hướng một số mặt công tác lớn của Đảng ủy CATƯ chỉ đạo trong năm 2020. Đồng thời, đánh giá kết quả nổi bật sau gần hai năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị; sơ kết các Nghị quyết của Trung ương về công tác xây dựng Đảng trong CAND; Báo cáo tổng kết 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước theo chức năng, nhiệm vụ của lực lượng CAND…

Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, năm 2019, tình hình kinh tế – xã hội nước ta tiếp tục chuyển biến tích cực, là năm thứ hai liên tiếp các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, đời sống của nhân dân trên mọi miền đất nước được cải thiện rõ nét. Kinh tế vĩ mô ổn định, tốc độ tăng GDP thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao hàng đầu khu vực và thế giới. Công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí được đẩy mạnh và đạt những kết quả cụ thể, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm. Hoạt động đối ngoại tiếp tục được đẩy mạnh; vị thế, vai trò của đất nước được nâng cao…

Đạt được những kết quả nêu trên là do sự đoàn kết, thống kết, nỗ lực phấn đấu, chung sức, chung lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, trong đó có vai trò quan trọng của lực lượng CAND. Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của lực lượng CAND.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, năm 2019 lực lượng CAND đã làm tốt, hiệu quả hơn, có nhiều điểm mới, đột phá trong chức năng tham mưu chiến lược với Đảng và Nhà nước về những vấn đề cơ bản, quan trọng nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, mở rộng đối ngoại, hợp tác quốc tế.

Lực lượng CAND đã hoàn thành xuất sắc vai trò nòng cốt trong giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; không để hình thành, công khai hóa tổ chức chính trị đối lập trong nước. Chủ động bảo đảm an ninh từ xa, giữ vững an ninh, chính trị của đất nước. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đạt và vượt các chỉ tiêu Quốc hội đề ra, trật tự, an toàn xã hội có chuyển biến tích cực; tình hình tai nạn giao thông được kéo giảm trên cả 3 tiêu chí…

Thủ tướng nêu rõ, lực lượng CAND đã chủ động xây dựng và phối hợp triển khai thực hiện quyết liệt các phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Thủ tướng cũng yêu cầu lực lượng CAND cần tiếp tục làm quyết liệt hơn nữa việc bố trí, sắp xếp lại lực lượng cho hợp lý như phương châm đặt ra khi thực hiện Đề án tổ chức bộ máy mới là “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”. Thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sỹ, có chính sách phù hợp, động viên anh em làm việc tại cơ sở, vì rất vất vả, trực tiếp va chạm nhiều việc. Việc bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã, Bộ Chính trị đã có chủ trương, cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương khẩn trương triển khai và hoàn thành ngay trong quý 1/2020.

Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Bộ Công an cần tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương về công tác xây dựng Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Năm 2020 là năm tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cần lựa chọn thật tốt nhân sự công an tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2026, phải thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc; muôn việc thành công hay thất bại đều là do cán bộ tốt hay kém”… vì vậy, lực lượng CAND phải phát huy vai trò của mình và đóng góp tích cực để đại hội đảng bộ các cấp diễn ra trong môi trường hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, trật tự và lành mạnh hơn các năm khác…

Theo VGP