Đà Nẵng: Khắc phục tình trạng họp hành quá nhiều nhưng hiệu quả không cao

0
1191

Ông Nguyễn Nho Trung cho hay, kỳ họp thứ 12 của HĐND TP Đà Nẵng khóa IX (diễn ra từ ngày 10 – 12/12) đã tập trung phân tích, thảo luận 73 báo cáo, tờ trình. Với trên 33 ý kiến phát biểu, tranh luận tại tổ và 13 ý kiến tại hội trường, các đại biểu đã ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của UBNDTP, các cấp, các ngành trong triển khai thực hiện Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2019.

Ông Nguyễn Nho Trung phát biểu bế mạc kỳ họp cuối năm 2019 của HĐND TP Đà Nẵng khóa IX (Ảnh: HC)

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra tồn tại, hạn chế, làm rõ các nguyên nhân, nhất là việc không đạt một số chỉ tiêu lớn, quan trọng; việc chậm xử lý những vấn đề bức xúc kéo dài trên các lĩnh vực đời sống xã hội; việc chưa đầu tư đúng mức cho phát triển bền vững….

Thông qua chất vấn và trả lời chất vấn, HĐND TP đã lựa chọn tập trung vào 03 nhóm vấn đề. Với 24 đại biểu chất vấn, gồm 44 nội dung chất vấn đi vào trọng tâm, trọng điểm, bám sát những tồn tại, bất cập, bức xúc kéo dài, đồng thời cũng truy vấn làm rõ đến cùng nguyên nhân, trách nhiệm từng tổ chức, cá nhân… đã thể hiện rõ tâm huyết, trách nhiệm, vai trò đại biểu với cử tri TP.

“Đối với các vị lãnh đạo trả lời chất vấn lần nầy có vị tuy mới tiếp cận công việc người đứng đầu và lần đầu tiên trả lời chất vấn song cơ bản nắm chắc được vấn đề, có tâm huyết, tầm nhìn và quyết tâm trong hành động thông qua những giải pháp và cam kết cụ thể!” – Ông Nguyễn Nho Trung nhận xét.

Theo ông, năm 2020 là năm cuối nhiệm kỳ 2015 – 2020. HĐND TP Đà Nẵng đề nghị UBND TP và các thành viên UBND TP tập trung xây dựng kế hoạch thực hiện các Nghị quyết đã thông qua. Trong đó, đặc biệt chú trọng phối hợp trình ban hành Nghị quyết Quốc hội và Nghị định Chính phủ về cơ chế, chính sách thực hiện Nghị quyết 43 Bộ Chính trị về phát triển TP Đà Nẵng, hoàn chỉnh đúng tiến độ và có chất lượng Điều chỉnh quy hoạch chung TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Triển khai đồng bộ các giải pháp tổ chức thực hiện chủ đề năm 2020 là “Tiếp tục thu hút đầu tư”, nhất là tổ chức thành công Tọa đàm Mùa xuân năm 2020; nâng cao chất lượng, hiệu quả các ngành du lịch và công nghiệp; đẩy nhanh việc hoàn thành các dự án, công trình trọng điểm đúng tiến độ, hiệu quả; tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, khơi thông nguồn vốn trong cộng đồng doanh nghiệp và xã hội trong quá trình phát triển…

Ông Nguyễn Nho Trung đề nghị người đứng đầu mỗi cấp, mỗi ngành phải là người chịu trách nhiệm chính tổ chức thực hiện Nghị quyết, phải thực sự là hạt nhân tiên phong, là niềm tin, là điểm quy tụ, tập hợp cán bộ, nhân dân trong triển khai thực hiện nhiệm vụ cơ quan, đơn vị và địa phương mình cũng như nhiệm vụ chung.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành phải khoa học, sâu sát, quyết liệt và kịp thời; tổ chức thực hiện phải đảm bảo tiến độ, hiệu quả; trách nhiệm và quyền hạn của lãnh đạo các cấp phải cụ thể, rạch ròi; khắc phục tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, tình trạng “trên nóng dưới lạnh” trong tổ chức thực hiện.

“Cần khắc phục tình trạng họp hành quá nhiều nhưng hiệu quả không cao và cần có giải pháp cải tiến, nâng cao chất lượng các cuộc họp; phát huy cao độ trí tuệ của đội ngũ cán bộ, biết lắng nghe và trách nhiệm với những kiến nghị, bức xúc của cử tri; công tác kiểm tra, giám sát phải thường xuyên, liên tục, chặt chẽ; kỷ cương hành chính phải được đề cao và chế tài xử lý phải nghiêm minh, kịp thời!” – Ông Nguyễn Nho Trung nhấn mạnh.

TIN LIÊN QUAN

Vì sao Đà Nẵng chưa thông qua bảng giá đất mới cho giai đoạn 2020 – 2024?

Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng “đưa” cầu thủ Hà Đức Chinh vào nghị trường

Đà Nẵng: Tước giấy phép Công ty khai thác khoáng sản có nhiều vi phạm

HẢI CHÂU